Een team is veel sterker dan een groep eenlingen. Je bent alleen niet zomaar opeens een team. Daar moet je aan werken. Het is daarom aan te bevelen om bij een nieuw samengestelde groep pastores aan teambuilding te doen. In eerste instantie lijkt dat tijd te kosten en lijkt het een omweg, maar het levert uiteindelijk juist erg veel tijd en werkplezier op omdat je ontdekt hebt wat je aan elkaar hebt.

Ook als op enig moment je team niet meer zo lekker loopt, of er verwijdering is opgetreden, is het goed om tijd te nemen voor een traject van teamvorming. 

Aart creëert veiligheid, luistert tussen de regels door en houdt ieder een spiegel voor. Door de toegenomen veiligheid ontstaat er ruimte om elkaar - elkaars diepere intenties - werkelijk te leren kennen. Gaandeweg ontdek je op wat voor manier je tot dusver langs elkaar heen werkte en kom je alternatieven op het spoor. Je leert om onbevreesd aanwezig te zijn en met elkaar het gesprek aan te gaan over situaties waarover je van mening verschilt of waarin je op een andere manier reageert. Dat is erg belangrijk om een krachtig en goed samenwerkend team te worden, waarin je optimaal gebruik kunt maken van elkaars gaven en kwaliteiten.

Aart heeft veel ervaring opgedaan in Teamvorming, zowel bij zorgteams, bij pastoresteams en teams 'Beroepskrachten & vrijwilligers' die samen ergens voor willen gaan.