Aart werkt in deeltijd als predikant in de Protestantse Gemeente Langweer. Vanuit zijn eigen praktijk verzorgt hij trajecten van supervisie, gemeentebegeleiding en teambuilding. Voor de Protestantse Kerk Nederland verzorgt hij als leerbegeleider de verplichte nascholing van beginnend kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers op Nieuw Hydepark in Doorn. Daarnaast fungeert hij als vertrouwenspersoon van Nijkleaster. Hij is integer, creatief, kan goed luisteren, heeft gevoel voor humor en inspireert.

Aart heeft ruime ervaring als supervisor, predikant, geestelijk verzorger en docent. Hij verzorgde in de loop der jaren supcervisietrajecten voor meer dan honderd kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, predikanten, pastores, docenten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, gemeenteraadsleden en aankomend maatschappelijk werkers, pedagogen, docenten en pastores. Ook begeleidde hij diverse Protestantse Gemeenten in veranderingsprocessen en verzorgde hij teamtrainingen van pastoresteams en zorgteams.

Aart werd in 1963 in Utrecht geboren. Hij werkte zes jaar als leerkracht op een basisschool in Spijkenisse en acht jaar als docent levensbeschouwing en vertrouwenspersoon op een middelbare school in Leerdam. Na zijn theologiestudie werd hij predikant in achtereenvolgens Veenwouden, Sneek en Langweer en geestelijk verzorger bij Patyna in het Antoniusziekenhuis in Sneek. Ook was hij docent praktische theologie op de theologie-opleiding aan de NHL Hogeschool tot aan de overname van die opleiding door Windesheim.

Aart heeft zich voortdurend ontwikkeld. Zo volgde hij de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV-training), de opleiding Supervisie- en Begeleidingskunde, twee opleidingen voor Vertrouwenspersoon en de opleiding Pastorale Supervisie bij de Raad van de KPV.

Aart is als supervisor volledig erkend en geregistreerd bij de LVSC (www.lvsc.eu) en de SKGV en als pastoraal supervisor bij de Raad van de KPV. Bij de Raad van de KPV is hij bestuurslid (www.raadkpv.nl). Bij de Ring voor ongebonden geestelijk verzorger (https://www.ring-gv.nl) fungeert hij als toetser voor geestelijk verzorgers en als geestelijk verzorger voor mensen thuis.

Aart woont in Langweer. Hij is getrouwd en heeft drie volwassen uitwonende kinderen. Hij maakt in zijn vrije tijd lange fietsreizen, leest, tennist en musiceert graag. Artikelen, preken, columns en verslagen van zijn fietsreizen vind je op www.aartveldhuizen.nl.