"Ik ben jou als supervisor dankbaar dat je mij geholpen hebt deze dingen helderder dan voorheen in het vizier te krijgen." (predikant, 2019)

"Die kracht die je aan ons toeschrijft, zie ik ook in jou! Dank!" (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Bedankt voor je vele rijke en wijze inzichten" (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Dank voor je altijd aanwezige verrassende 'trucendoos', maar bovenal voor je aanwezigheid zelf!" (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Je bent een mooi mens, Aart! Bedankt voor het leren." (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Dank je voor het trainen van de 'spieren' om onze tocht te lopen zonder 'spierpijn'" (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Dank voor je enthousiasme en tact, telkens weer een andere invalshoek. Veel geleerd!" (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Dank voor de begeleiding. Het heeft me verder gebracht." (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"De gesprekken met Aart hebben me weer zicht gegeven op mijn werk. Ik weet nu dat ik dit werk wil blijven doen. Met plezier en met behoud van mijn eigenheid." (predikant, 2018)

"Dit jaar heeft me echt geholpen om af en toe wat milder voor mezelf te zijn. Ik heb nog nooit zo'n gelukkig proces/jaar meegemaakt." (student theologie, 2018)

"Bedankt Aart, voor je mooie en betrokken manier van omgaan met ons. Ik heb veel van je geleerd!" (student godsdienstleraar, 2018)

"Jij, Aart, bent er toe in staat om met een hele kleine beweging veel te laten gebeuren. Dank voor je liefdevolle aanwijzingen." (student godsdienstleraar, 2018)

"Aart, je professionaliteit en betrokkenheid zorgden voor een mix die leren en aangenaam bijeenzijn verenigden. Hartelijk dank!" (student godsdienstleraar, 2018)

"Aart, het was fijn om samen met jou een weg door de modder te gaan. Dank voor de route die je uitzette." (kerkelijk werker, Hydepark 2018)

"Bedankt voor je rust en geduld, je kalmte en je inzet voor mij." (kerkelijk werker, Hydepark 2017)

"Dankjewel voor jouw begeleiding, rust en kalme uitstraling en aanwezigheid!" (kerkelijk werker, Hydepark 2017)

"Dankjewel voor je luisterend oor, je advies en de veilige sfeer die je hebt gecreëerd. De rust en zorg die je uitstraalde zijn heel goed geweest." (geestelijk verzorger,  Hydepark 2017)

"Dank voor je scherpe analyse, je helderheid." (kerkelijk werker, Hydepark 2017)

"Bedankt voor je wijsheid, je rust, dat jij ook een van ons was in die modderpoel die kerk van Christus heet!" (geestelijk verzorger, Hydepark 2017)

"Jouw inzicht en vragen zijn voor mij enorm waardevol geweest." (kerkelijk werker, Hydepark 2017)

"Dank voor je rust en doortastende begeleiding." (kerkelijk werker, Hydepark 2017)

"Mijn zoekvraag in het supervisietraject met Aart betrof - achteraf gezien - vooral het leren omgaan met schaalvergroting van mijn pastoraat. Werkzaam op meerdere plaatsen merkte ik, dat ik eigenlijk geen stuur meer had in de enorme hoeveelheid werk die er op al die plekken te doen was. Ik wist niet meer hoe ik zinvol pastor kon zijn en betrokkenheid kon opbouwen bij de grote afstanden en het relatief geringe aantal contacten met gemeenteleden en gemeenschappen. Ook het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes bij bv. individueel pastoraat hadden alle vanzelfsprekendheid verloren. Dit deed ook mij persoonlijk geen goed. Ik merkte, dat ik steeds ernstiger en zorgelijker werd en dat past eigenlijk niet bij mij. De creativiteit en de vreugde om wat ik als pastor voor mensen mag zijn in verband met God leken bijna helemaal weg. Bovendien was ik er ook gewoon doodmoe van.
We werkten vrijwel uitsluitend vanuit casussen. Dat hielp mij om mijn feitelijk pastoraal handelen eerlijker te beoordelen en weer enig vertrouwen te ontwikkelen. Vooral ontdekte ik gaandeweg de windstreken van mijn eigen innerlijk kompas.
Er waren wel degelijk situaties waarin ik echt niet onthand was, en daarin kwam ik mijn eigen pastorale kernwaarden op het spoor: een aantal krachtlijnen die me ook in de nieuwe omstandigheden eigen en behulpzaam zijn. Loyaliteit, strijdende loyaliteiten en grenzen aan loyaliteit bleek een rode draad te zijn, naast andere belangrijke thema's. Daarin reikte Aart regelmatig analysemodellen of nieuwe manieren van benaderen aan voor bv timemanagement, krachtenveldanalyses en pastorbeeld/Godsbeeld. Passend bij de casus-van-dienst en als een handig instrumentarium voor nu en nog eens." (pastor, 2017)