Je werkt niet in je eentje, maar in een team. Een team is sterker dan een groep eenlingen. Dat is tenminste de bedoeling. Maar soms is de teamkracht niet meer beschikbaar omdat het niet lekker meer zo lekker loopt in het team. Het kan ook zijn dat er nieuwe dingen worden gevraagd. Je kunt Aart inzetten voor specifieke teamscholing. Daarnaast kan een proces van teamvorming een team echt verder helpen. In eerste instantie kost dat tijd en het lijkt een omweg, maar op de lange termijn levert het juist erg veel tijd en werkplezier op!

Aart creëert veiligheid, luistert tussen de regels door en houdt een spiegel voor. Door de toegenomen veiligheid ontstaat er ruimte om elkaar - en elkaars diepste intenties - werkelijk te leren kennen. Gaandeweg ontdek je op wat voor manier je tot dusverre samenwerkte en kom je alternatieven op het spoor. Aart leert je om onbevreesd aanwezig te zijn en met elkaar het gesprek aan te gaan over dingen waarover je van elkaar verschilt. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een krachtig en goed samenwerkend team, waarin je optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en elkaars valkuilen kent.

Aart heeft ervaring in begeleidingsprocessen van zorgteams en pastoresteams en hanteert zowel coaching- en supervisiemodellen als inzichten uit de systeemtheorie en communicatieleer. Binnen de zorg wordt hij vaak ingezet voor moreel beraad en allerhande trainingen gespreksvoering.