• darkblurbg

Aart werkt als geestelijk verzorger bij Patyna en als predikant in de Protestantse Gemeente Langweer. Daarnaast werkt hij als supervisor/leerbegeleider op Hydepark in Doorn bij de verplichte nascholing van kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers. Aan huis heeft hij een eigen praktijk in reguliere en pastorale supervisie en teambuilding. Tevens fungeert hij als vertrouwenspersoon voor enkele instellingen. Eerder werkte Aart als docent praktische theologie en supervisor op de NHL Hogeschool en als supervisor op Hogeschool VIAA. Als supervisor heeft hij ervaring in het begeleiden van studenten (maatschappelijk werk, pedagogiek en theologie), kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, predikanten, pastores en gemeenteraadsleden. Binnen Patyna wordt hij dikwijls ingezet voor intervisie, trainingen en alle mogelijke vormen van teambuilding. Aart is integer, creatief, kan goed luisteren, heeft gevoel voor humor en inspireert.

Aart werd in 1963 in Utrecht geboren. Hij werkte zes jaar als leerkracht op een basisschool en acht jaar als docent levensbeschouwing en vertrouwenspersoon op een middelbare school. Na zijn studie theologie werd hij in 1999 predikant in Veenwouden, in 2004 in Sneek en in 2014 in Langweer. In de loop der tijd deed hij de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV-training), de opleiding Supervisie- en Begeleidingskunde en een opleiding tot Vertrouwenspersoon. Daarna volgde hij de opleiding Pastorale Supervisie bij de Raad van de KPV. Aart is als supervisor volledig erkend en geregistreerd bij de LVSC (www.lvsc.eu) en als pastoraal supervisor bij de Raad van de KPV (www.raadkpv.nl) en de SKGV.

Aart woont in Langweer. Hij is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij maakt in zijn vrije tijd lange fietsreizen, tennist en musiceert graag. Artikelen van zijn hand vind je op www.aartveldhuizen.nl.