• darkblurbg

Aart werkt als geestelijk verzorger in het Antoniusziekenhuis Sneek en als predikant in de Protestantse Gemeente Langweer.
Daarnaast verzorgt hij vanuit zijn eigen praktijk supervisie, intervisie, trainingen, teambuilding en gemeentebegeleiding. Op Nieuw Hydepark in Doorn is hij de supervisor/leerbegeleider van de verplichte nascholing van kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers. Tevens fungeert hij als vertrouwenspersoon van Nijkleaster. Daarnaast wordt hij veel gevraagd voor lezingen over onder meer de taal van het troosten, de kunst van het luisteren en counseling. Aart is integer, creatief, kan goed luisteren, heeft gevoel voor humor en inspireert.

Eerder werkte Aart als geestelijk verzorger bij Patyna, als supervisor op Hogeschool VIAA, als docent praktische theologie en supervisor op de NHL Hogeschool, als predikant in Veenwouden en in Sneek en was hij docent in basis- en voortgezet onderwijs. Als supervisor begeleidde hij in de loop der jaren een groot aantal kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, predikanten, pastores, docenten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, gemeenteraadsleden en studenten maatschappelijk werk, pedagogiek en theologie. Ook begeleidde hij diverse Protestantse Gemeenten in veranderingsprocessen.

Aart werd in 1963 in Utrecht geboren. Hij werkte zes jaar als leerkracht op een basisschool en acht jaar als docent levensbeschouwing en vertrouwenspersoon op een middelbare school. Na zijn theologiestudie werd hij predikant. Hij volgde de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV-training), de opleiding Supervisie- en Begeleidingskunde, opleidingen Vertrouwenspersoon en de opleiding Pastorale Supervisie bij de Raad van de KPV. Aart is als supervisor volledig erkend en geregistreerd bij de LVSC (www.lvsc.eu) en de SKGV en als pastoraal supervisor bij de Raad van de KPV. Bij de Raad van de KPVis hij bestuurslid (www.raadkpv.nl). Bij de Ring voor ongebonden geestelijk verzorger (https://www.ring-gv.nl) fungeert hij als toetser voor geestelijk verzorgers.

Aart woont in Langweer. Hij is getrouwd en heeft drie volwassen uitwonende kinderen. Hij maakt in zijn vrije tijd lange fietsreizen, leest, tennist, zeilt en musiceert graag. Artikelen van zijn hand vind je op www.aartveldhuizen.nl.