• darkblurbg
  • darkblurbg

Vandaag weer intervisie!

Je komt de ruimte binnen en begroet de anderen. Behalve jij heeft nog iemand een casus voorbereid. De casussen zijn tevoren aan iedereen toegestuurd en ieder heeft ze al gelezen. De casus heeft te maken met je persoonlijke leerdoel waar je aan werken wilt. Je weet ook de leerdoelen van de anderen. In de eerste bijeenkomst is er tijd aan besteed om tot die leerdoelen te komen. Af en toe worden ze preciezer geformuleerd. Werken met persoonlijke leerdoelen in intervisie is zinvol, want zo kunnen de anderen in intervisie je aan je leerdoel houden.

Samen met Aart bepaal je op welke manier je casus aan de orde komt. Aart beschikt over tal van intervisievormen en zet liefst een werkvorm in die aansluit bij je leerdoel. Als jij dat goed vindt uiteraard. En wat ook prettig is: Aart betrekt voortdurend iedereen bij wat aan de orde is, door te linken aan ieders eigen leerdoel. Zo kom je ook verder als jij de volgende keer zelf geen casus hebt ingebracht.

Voldaan ga je huiswaarts. Vanmiddag kun je weer aan het werk. Je batterij is weer opgeladen.