• darkblurbg

Aart Veldhuizen woont in Sneek en werd in 1963 in Utrecht geboren. Hij werkte zes jaar als leerkracht op een basisschool en acht jaar als docent levensbeschouwing en vertrouwenspersoon op een middelbare school. Na zijn studie theologie werd hij in 1999 predikant in Friesland, eerst in Veenwouden en later in Sneek. Ook werd hij docent praktische theologie en supervisor op de NHL Hogeschool.

Momenteel werkt Aart als geestelijk verzorger bij Patyna en als predikant van de Protestantse Gemeente Langweer. Daarnaast is hij supervisor van theologiestudenten op de VIAA Hogeschool in Zwolle en werkt hij als supervisor/leerbegeleider op Hydepark in Doorn bij de verplichte nascholing van kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers. Als supervisor heeft hij ervaring in het begeleiden van studenten (maatschappelijk werk, pedagogiek en theologie), kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, predikanten, pastores en gemeenteraadsleden. Aart is integer, creatief, kan goed luisteren, heeft gevoel voor humor en inspireert.

Na de Pedagogische Academie studeerde Aart theologie naast zijn werk als leerkracht. In zijn predikantentijd deed hij de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV-training), de opleiding Supervisie- en Begeleidingskunde en een opleiding tot Vertrouwenspersoon. Daarna volgde hij de opleiding Pastorale Supervisie bij de Raad van de KPV. Aart is volledig erkend en geregistreerd bij de LVSC als supervisor (www.lvsc.eu) en bij de Raad van de KPV als pastoraal supervisor (www.raadkpv.nl).

Aart is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij maakt in zijn vrije tijd lange fietsreizen, tennist en musiceert graag. Artikelen van zijn hand vind je op www.aartveldhuizen.nl.